โรงหนังในโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย

20 พ.ค. โรงเรียนบ้านยางคำ จังหวัดขอนแก่น สร้างโรงภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนแห่งแรกของประเทศ โดยจะใช้ในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์