ชาวพุทธควรรู้! การเวียนเทียนใน "วันอาสาฬหบูชา"


ในเดือนนี้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาศสนา 2 วัน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันที่ติดกันทำให้เรามีวันหยุดยาวถึง 3 วันด้วยกัน เราจะได้มีเวลาเข้าวัดทำบุญ และเวียนเทียน เชื่อว่ายังมีหลายๆคนกำลังสับสนเกี่ยวกับการเวียนเทียน ว่าเราต้องเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันไหนบ้าง วันนี้เราจะมาบอกให้ทุกคนได้เข้าใจกันว่าต้องเวียนเทียนวันไหนบ้าง และมีความสำคัญอย่างไร ก่อนอื่นเรามารู้ความสำคัญของ "วันอาสาฬหบูชา" กันก่อนดีกว่า 

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ อีกหนึ่งความสำคัญของวันนี้คือ เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น "วันพระรัตนตรัย" อีกด้วย ในวันอาสาฬหบูชา มักจะไปทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศล เช่น ถวายสังฆทาน ฟังธรรมเทศนาและไปเวียนเทียนในตอนเย็น


การเวียนเทียนคือ ? 

การเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยจะทำการเดินเวียนขวา 3 รอบ (เวียนประทักษิณาวัตร) ซึ่งการเวียนขวาถือว่าเป็นการเวียนในทิศมงคล ถือว่าการะเวียนเทียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชาวพุทธพึงกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศนา

ความสำคัญของการเวียนเทียน

สำหรับการ "เวียนเทียน"มีจุดประสงค์เพื่อระลึกคุณของพระรัตนตรัย หรือระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการเวียนเทียนนั้นคือ การระลึกถึงพระรัตนตรัย และสิ่งที่เราจะได้จากการเวียนเทียนคือ การฝึกจิตใจให้ ‘สงบ’ และมีปัญญา โดยกำหนดให้เดินวน 3 รอบ ในบริเวณวัด อาทิ โบสถ์ เจดีย์ ในระหว่างเดินเวียนเทียนต้องถือดอกไม้ ธูปเทียน และทำจิตใจให้สงบ


เวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันไหนบ้าง?

การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 4 วันได้แก่ การเวียนเทียนในปัจจุบัน มักจะทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 4 วัน ได้แก่ วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

บทสวดระหว่างเดินเวียนเทียน

เวียนเทียนรอบที่ 1 สวดบท พระพุทธคุณ

- อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู 

อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ (สวดวนจนเดินครบรอบ)


เวียนเทียนรอบที่ 2 สวดบท พระธรรมคุณ

- สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ (สวดวนจนเดินครบรอบ)


เวียนเทียนรอบที่ 3 สวดบท พระสังฆคุณ

- สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ 


ดังนั้น พุทธศาสนิกชนควรเข้าวัดทำบุญ เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Mongsport


ความเห็นที่ 1
T

Shipping Japan บริการ Shipping ญี่ปุ่นมาไทยและนำเข้าสินค้าญี่ปุนแบบเคลียภาษีให้เรียบร้อย ลูกค้ารอรับของที่หน้าบ้านได้เลย โดยทีมงานคุณภาพกับงานขนส่งญี่ปุ่นมาไทยตลอดเวลา 5 ปี Shipping JP มีบริการให้ลูกค้าส่งของจากร้านค้าญี่ปุ่น หรือ เว็บไซต์ญี่ปุ่น เพื่อส่งของมาโกดังญี่ปุ่นเราเพื่อให้เรานำเข้าไทยให้ โดยอัตราเรตเริ่มต้นเพียง 250 บาท/kg ทางเรือ และ 950 บาท/kg ทางเครื่องบิน โดยเคลียภาษีนำเข้าให้เรียบร้อยแล้ว 


สนใจคลิก http://shippingjp.com

LINE ID : @shippingjp

ความเห็นที่ 2
papa00213

สร้างรายได้จากการเล่นเกมส์ที่ใครๆก็ทำได้ คลิก สล็อต

ความเห็นที่ 3
Sinmahat

ดีครับ