แปลกแต่จริง! ไขปริศนา “แพะปีนต้นไม้” ในโมร็อกโก

.

ชวนชมภาพแปลกตาของฝูงแพะ 12 ตัว ที่พากันปีนป่ายขึ้นไปยืนบนกิ่งก้านต้นอาร์แกน (Argan) ความสูงกว่า 9 เมตร ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ริมถนนสายชนบท ใกล้กับเมืองเอสเซาอิรา ประเทศโมร็อกโก

ต้นอาร์แกนจัดเป็นพืชเฉพาะถิ่นทางตะวันตกเฉียงใต้ของโมร็อกโก ออกดอกและผลขนาดเล็กที่มีสีค่อนข้างเหลือง เมล็ดข้างในผลจะมีน้ำมันทรงคุณค่า โดยพวกแพะมักปีนต้นอาร์แกนขึ้นไปกินผลไม้นี้

อย่างไรก็ดี เนื่องจากแพะไม่สามารถย่อยเมล็ดผลอาร์แกนที่กินเข้าไปได้ บางครั้งชาวบ้านท้องถิ่นจึงเก็บเมล็ดผลอาร์แกนจากอุจจาระของแพะ ก่อนนำมาสกัดเอาน้ำมันขายสร้างเงินรายได้

cr. china xinhua news