ขับขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า มีโทษอย่างไรบ้าง? มาดูกันเลย

การขี่มอไซบนทางเท้า นอกจากจะเป็นความผิดในคดีจราจรทางบกแล้ว ยังเป็นความผิดคดีอาญาด้วย


ในคดีจราจรทางบก พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

มาตรา 43 (7) ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร

มาตรา 157 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 43(7) มีโทษปรับ 400-1,000 บาท


แต่นั่นคือคดีจราจรทางบก

ในส่วนของคดีอาญานั้น การขี่มอเตอร์ไซบนทางเท้า มีโทษปรับถึง 5,000 บาท


โดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

มาตรา 17(2) ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท


โทษในคดีอาญามันรุนแรงมาก จริงๆ ในชีวิตเรา ปรับแค่ 500 มันก็ขนร่วงแล้ว ถ้าโดน 5,000 จะกลับไปบอกเมียว่ายังไงล่ะท่านสุภาพบุรุษ


Cr. เพจ กฎหมายอาสา แหล่งความรู้เพื่อประชาชนเพื่อความยุติธรรม