ความรู้ เรื่องราวดีๆ ความรุนแรงในเด็ก ช่วยป้องกันและแก้ไขได้อย่างไร

  เพราะ เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า ปัญหาที่พบบ่อย ทำให้สังคมต้องตระหนักในความสำคัญอย่างมาก โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้จัดทำ "คลิปเรื่องความรุนแรงในเด็ก" เพื่อร่วมสร้างความตระหนักในสังคมในการป้องกันความรุนแรงในเด็ก เป็น เรื่องส่วนตัว หรือปัญหาสังคม มีหลายคำถามที่ถกเถียงกัน เพื่อความกระจ่าง ล่าสุด สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้จัดทำ "คลิปเรื่องความรุนแรงในเด็ก" โปรดช่วยส่งต่อคลิปนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในสังคมกันนะคะเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า