MR. Mom (รักคือพลังของชีวิต)

ถ้าอากาศทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้

ความรักก็ทำให้การมีชีวิตอยู่นั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้น

เรื่องราวของคนที่เป็นทั้งพ่อและแม่ในคนคนเดียวกัน

ดูแล้วคุณจะรู้ว่าพลังของความรักนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน