สอน basic เล่นคันโยก (เทคนิคโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าแนวร็อค) l TeTae Rock You

สอน basic เล่นคันโยก (เทคนิคโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าแนวร็อค) l TeTae Rock You

สอนเทคนิคกีตาร์เบื้องต้น การใช้คันโยก