รู้หรือไม่ ? คนส่งยาคูลท์ ทำไมมีแต่ผู้หญิง ?

รู้หรือไม่ ? คนส่งยาคูลท์ ทำไมมีแต่ผู้หญิง ?