สูงวัยไทยแลนด์ : ลุงแดงขนมใส่ไส้

พบกับพ่อค้าขนมใส่ไส้ชื่อดังของเมืองพิษณุโลก ที่มีลีลาการขายและจุดเด่นไม่เหมือนใครด้วยการเดินตระเวนขายพร้อมกับหิ้ว และเทินขนมใส่ไส้มากกว่า 1,000 ห่อ ไปทั่วเมืองพิษณุโลก จนมีชื่อเรียกกันว่า "ลุงแดงขนมใส่ไส้"