รพ.อุ้มผาง เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสทางการรักษา!!

อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ผู้อำนวยการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แชร์ขอความช่วยเหลือ จากโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก โดยนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง ส่งสารมาให้ เพื่ออยากให้คนไทยช่วยกันส่งของที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้แล้ว ไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาสริมชายแดน เนื่องจากเงินที่รัฐสนับสนุนไม่เพียงพอ

นอกจากเงิน รพ.ยังรับของรับบริจาค เพื่อจะนำมาแจกให้คนไข้ที่ยากจน มีรายการดังนี้


1.ยาเหลือใช้ ที่ไม่หมดอายุ

2.ชุดเสื้อผ้าเด็กแรกเกิด ถุงมือถุงเท้าเด็กแรกเกิด

3.ผ้าสำลีเป็นพับๆ เพื่อตัดเป็นผ้าอ้อม ชาวบ้านที่นั่นใช้อย่างนี้ ซักได้ ประหยัดกว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป

4.ผ้าอนามัยแบบมีห่วง เพื่อซับน้ำคาวปลาหลังคลอด อีกทั้งชาวกะเหรี่ยงใช้กันเป็นแต่แบบนี้

5.เครื่องปั๊มนมที่ไม่ใช้แล้ว

6.เสื้อผ้าเด็กทุกวัย

7.เสื้อผ้าผู้ใหญ่

8.ผ้าห่ม

9.และอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสี่โดนคนที่เข้ามารับการรักษา เป็นคนชายขอบส่วนใหญ่ ชาวกะเหรี่ยงยากจนไม่มีบัตรทอง และข้ามภูเขาจากพม่ามารักษากันมากมาย หลายครั้งก็นำโรคระบาดมาด้วย โรคระบาดนั้นไม่มีพรมแดน


แต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนเหมือนกันกับเรา ข้ามป่าข้ามเขาแบกหามกันมารักษามากมาย โรงพยาบาลแห่งนี้ก็ช่วยเหลือเต็มที่ด้วยมนุษยธรรมส่งของบริจาคหรือติดต่อได้ที่

มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม

เลขที่ 159 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170

Email: umh.foundation@hotmail.com โทร. 081-950-0080


สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิฯ สามารถร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารออมสิน สาขาอุ้มผาง เลขที่บัญชี 020133388387 ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ.อุ้มผาง (เงินบริจาคเพื่อซื้อยาและเวชภัณฑ์) (ใบเสร็จรับเงินสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ หรือ ธนาคารออมสิน สาขาอุ้มผาง เลขที่บัญชี 020051018644 ชื่อบัญชี "กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ.อุ้มผาง" (มีใบตอบรับเงินบริจาค ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)


ที่มา Arnond Sakworawich