เป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลไหนเงินดีสุด

เป็นพยาบาลวิชาชีพมา3ปีอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆบ้างไม่ทราบว่าที่ไหนให้เงินเดือนดีที่สุด