จตุพล ชมภูนิช (อ.เชน) | ไม่มีอะไรมืดมิดเท่ากับความคิดของคน

จตุพล ชมภูนิช (อ.เชน) | ไม่มีอะไรมืดมิดเท่ากับความคิดของคน