รวมแสง ผ่านแว่นขยาย จุดไฟ! ทดลองวิทย์ในวันปิดเทอม

แว่นขยายที่รู้ๆ กันใช้สำหรับส่องขยายดูสิ่งเล็กๆ เพื่อให้เห็นชัดขึ้น และเลนส์มันเป็นเลนส์นูน ซึ่งมันจะรวมแสงเข้าด้วยกัน จุดที่รวมกันของแสงมันจะร้อนมาก เราจะลองจุดไฟด้วยแว่นขยายกันของที่จะลองใช้จุดมี 3 อย่างคือ ใบไม้แห้ง พลาสติกและกระดาษ สนุกกับวิทยาศาสตร์ กิจกรรมในวันปิดเทอม ไปด้วยกันเลยครับ:DDay ทดลอง #กิจกรรมปิดเทอม #พลังงานแสง #ทดลองวิทย์ #แว่นขยาย