เพลงฝีมือชน คนสร้างชาติ - Rock Rider (Official Music Video "เพลงพิเศษเพื่อฝีมือชน")

เพลงฝีมือชน คนสร้างชาติ - Rock Rider (Official Music Video "เพลงพิเศษเพื่อฝีมือชน")

“เพราะฟันเฟืองเล็ก ๆ เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ”


เพลง ‘ฝีมือชน คนสร้างชาติ’ จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจของมูลนิธิเอสซีจี ที่จะส่งมอบบทเพลงนี้ให้เป็นเสมือนเพลงที่พูดแทนกลุ่มฝีมือชนทั่วประเทศ ไม่เพียงเท่านั้นยังปรารถนาให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีของพวกเขาด้วย บทเพลงนี้ได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากคุณหนึ่ง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ นักแต่งเพลงชื่อดังมาเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้อง และศิลปินวง Rock Rider เป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของฝีมือชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจให้กับเยาวชนที่เรียนสายอาชีวะ เพราะพวกเขาคือกำลัง และอนาคตของการพัฒนาประเทศ เนื้อหาของเพลงได้บอกเล่าเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเด็กอาชีวะที่เลือกเดินตามความฝันของตัวเอง เลือกทำให้สิ่งที่ตัวเองรัก และประสบความสำเร็จได้ด้วยฝีมือของเขาพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กลุ่มคนอาชีวะฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปให้ได้