คนที่เพิ่งเริ่มทำงาน อยากเริ่มต้นออมเงิน ระยะยาว แนะนำหน่อยครับ

ถ้าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน อยากออมเงิน ออมทุกเดือน เดือนละเล็กละน้อย ควรออมแบบไหนดีครับ