คนค้นฅน : หรั่ง ความหวังของคนหลังกำแพง

ชีวิตของเขาต้องพัวพันกับความเลวร้าย อบายมุข และต้องเผชิญกับความล้มเหลวที่จะทำความดีมาตลอดทั้งชีวิต วนเข้าเวียนออกเรือนจำ เป็นนักโทษจนถึงจุดที่เชื่อว่า ชีวิตนี้คงเป็นคนดีเหมือนคนอื่น ๆ ไม่ได้แล้ว

.

แต่แล้วในที่สุด เขาก็พยายามทำ และในวันนี้ความพยายามเหล่านั้นก็เห็นผล

และผลนั้น ก็กำลังส่งต่อให้นักโทษคนอื่น ๆ เช่นกัน