แท็กซี่บุกขนส่ง ค้านแกร็บถูกกฎหมาย ''อยากให้ Grab ถูกกฎหมาย'' ไหมครับ?

แท็กซี่บุกขนส่ง ค้านแกร็บถูกกฎหมาย


ใครเคยเรียกแท็กซี่แล้วไม่ไปบ้างไหม? บางทีก็น่าโมโหนะ เรารีบๆ มีธุระจริงๆ นะ จึงจำใจต้องเรียกแท็กซี่ แต่พอเรียกแล้ว ไม่ไป หน้าเสียเลย เฟลมาก บางคัน จอดแล้วปฏิเสธ (จะจอดเพื่อ?) แต่พอเขาจะให้ Grab มาเปิดบริการแบบถูกกฎหมาย กลับคัดค้านแบบนี้ ลองไปอ่านข่าว เห็นแล้วก็ไม่ไหมนะแบบนี้

----------------------

วันนี้ (24 มิ.ย.62) นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมสมาชิกเครือข่ายผู้ขับขี่รถแท็กซี่จำนวนหนึ่ง เดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐบาล กรณีการแก้ปัญหาเรื่องการบริการของแกร็บแท็กซี่ที่แต่เดิมผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย เพื่อให้รองรับกับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งในขณะนี้ทางเครือข่ายมีการให้บริการแท็กซี่กว่า 40,000 คัน ไม่รวมกับเครือข่ายอื่นๆอีกกว่า 40,000 คัน โดยมองว่านโยบาลดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ และผู้ประกอบอาชีพเดิม

.

ด้านนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมการขนส่งทางบก เป็นผู้มารับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในขณะนี้ทางกรมการขนส่งทางบกยังไม่ได้มีนโยบายในการผลักดันแกร็บให้ถูกกฎหมาย กรณีดังกล่าวหากจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการศึกษาอย่างรอบด้าน รวมทั้งการศึกษาผลกระทบต่างๆในหลายๆมิติ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

.

ทั้งนี้ขอยืนยันว่าการนำรถส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสารในลักษณะการให้บริการสาธารณะถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายในขณะนี้ แต่ในอนาคตหากก็ต้องขึ้นอยู่กับทิศทางของรัฐบาล

.

โดยในเวลาประมาณ 11.00 น. ทางเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร จะเดินทางไปที่พรรคภูมิใจไทย เนื่องจากเป็นผู้เสนอนโยบายการทำแกร็บให้ถูกกฎหมาย


เครดิต ข่าว

#ข่าวโมโน29 #MONO29NEWS #MONO29