เมื่อเห็นคนถูกไฟดูดในเวลาคับขัน ?

Motion แบบสั้น ๆ ที่สร้างขึ้นจาก program After Effect CS6

โดยอธิบายสิ่งที่ควรทำเมื่อเจอคนที่กำลังถูกไฟดูด