10 วิธี ป้องกันและกำจัดอาหารเหลือทิ้ง

รู้หรือไม่!!!  1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตขึ้นทั่วโลกในแต่ละปี หรือประมาณ 1,300 ล้านตัน ถูกปล่อยให้เน่าเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 3,300 ล้านตันต่อปี โดยจำนวนอาหารที่ถูกทิ้งขว้างเหล่านี้มีมูลค่ารวมกันกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 31 ล้านล้านบาท และเพียงพอนำไปเลี้ยงดูผู้คนที่หิวโหยได้มากถึง 870 ล้านคน

วันนี้เรามีวิธีการป้องกันและหยุดปัญหาอาหารเหลือทิ้ง หรือ FOOD WASTE ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้มากฝาก

 


1."วางแผนการซื้อของ" 

วิธีการ คือ ควรวางแผนการทำอาหารในแต่ละสัปดาห์ และจัดทำรายการส่วนผสมของอาหารที่ต้องซื้อ รวมถึงซื้อของตามที่อยู่ในรายการอย่างเคร่งครัด

2.“ทำความรู้จักกับตู้เย็นของคุณ”

เนื่องจากตู้เย็นสามารถลดความสูญเปล่าทางอาหาร (FOOD WASTE) ได้ โดยตู้เย็นสามารถช่วยเก็บส่วนผสมของอาหารให้คงอยู่และยาวนานยิ่งขึ้น

3.“ศึกษาความแตกต่างระหว่างวันหมดอายุแบบต่างๆ”

 วันหมดอายุ คือ วันที่อาหารหมดอายุ หากทานเข้าไปอาจเป็นอันตราย ควรบริโภคก่อน คือ หลังจากวันนั้นไป รสชาติ คุณภาพ และคุณค่าทางอาหารลดลง แต่ไม่มีปัญหาในเชิงความปลอดภัย

4.“จัดเก็บอาหารไว้ในที่ที่เหมาะสม”

เพราะการเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม จะช่วยยืดอายุของอาหารได้เป็นอย่างมาก

5.ทำอาหารครั้งเดียวไว้กินหลายมื้อ”

เพราะการทำอาหารครั้งเดียวไว้กินหลายมื้อ ช่วยประหยัดพลังงาน น้ำ และเวลา นอกจากนี้ การจัดเก็บอาหารที่ปรุงเรียบร้อยแล้วในตู้เย็น ช่วยลดโอกาสการซื้ออาหารจากนอกบ้านได้อีกด้วย

6.“ควบคุมปริมาณอาหารแต่ละมื้อ”

เพราะการควบคุมปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ ไม่เพียงเป็นการควบคุมปริมาณแคลอรี่เท่านั้น แต่ยังเป็นการจำกัดปริมาณความสูญเปล่าทางอาหาร (FOOD WASTE) อีกด้วย

7.“รู้ว่าคุณมีอะไรบ้างในตู้เย็น”

ทุกท่านสามารถสังเกตตู้เย็นของท่านว่ามีอะไรบ้าง หมั่นตรวจสอบวันหมดอายุ ซึ่งเป็นการช่วยลดอัตราการเน่าเสียของอาหาร ทั้งนี้ ตู้เย็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยจะช่วยให้สามารถเห็นสิ่งของที่ต้องการง่ายยิ่งขึ้น

8.“นำอาหารไปบริจาคให้ธนาคารอาหาร”

หากท่านใดพบว่ามีอาหารมากจนเกินไป สามารถนำอาหารเหล่านั้นไปมอบให้แก่ผู้อื่นที่ต้องการได้ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทุกท่านสามารถช่วยลดปัญหาความสูญเปล่าทางอาหาร (FOOD WASTE) ได้อย่างแน่นอน

9.“นำ FOOD WASTE ไปหมักเพื่อทำเป็นปุ๋ย”

เพราะการนำความสูญเปล่าทางอาหาร (FOOD WASTE) ไปหมักเพื่อทำปุ๋ย จะทำให้ปุ๋ยได้รับแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ ดีกว่าปล่อยให้เกิดการเน่าในที่ทิ้งขยะ

10.“บันทึกขยะที่คุณนำไปทิ้ง”

เพราะการบันทึกสิ่งที่นำไปทิ้งในแต่ละสัปดาห์ ส่งผลให้เห็นภาพรวมของปริมาณขยะที่เสียไป และยังเป็นการช่วยให้เห็นรูปแบบของการซื้อของที่มากเกินความจำเป็นได้

 

เพียงแค่ทุกท่านปฏิบัติตาม 10 วิธีดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ จะส่งผลให้สามารถหยุดปัญหาความสูญเปล่าทางอาหาร (FOOD WASTE) ได้อย่างแน่นอน


ขอบคุณที่มา: CP RAM ,โครงการ ‘คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste’