เจาะใจ : ซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ - บทเรียนชีวิต

เจาะใจ พบกับ “ซิลวี่-ภาวิดา มอริจจิ” เคยหลงผิดกับยาเสพติด จนชีวิตพัง แต่ด้วยพลังความรักจากแม่ และการให้โอกาสตัวเองแก้ไขความผิดพลาด กลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้ง