ไข้หวัดหมู ติดต่อกันได้อย่างไร?


ไข้หวัดหมู ต้นกำเนิดมาจากหมูที่ติดเชื้อไวรัส จนทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นไข้หวัดใหญ่ในหมู และแพร่กระจายในหมูตัวอื่น ๆ ที่อยู่ในคอกเดียวกันจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย การจาม และละอองไวรัสในอากาศรอบ ๆ บริเวณฟาร์มหมู เมื่อคนเลี้ยงดูหมูสัมผัสกับหมูใกล้ ๆ จึงสามารถติดเชื้อไวรัสจากหมูได้ และสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย จาม/ไอจนเป็นการกระจายละอองไวรัสสู่ผู้อื่นอีกทีคลิกเลย >> slotxo