ทรัพย์สินที่หนังสือเล่มไหนไม่เคยเขียน และผมคิดว่าคุณควรเริ่มสะสม

หนังสือการเงินทุกเล่มจะบอกว่า ถ้าอยากมีชีวิตทางการเงินที่ดี คุณต้องสะสมทรัพย์สิน อาทิเช่น หุ้น กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น แต่รู้มั้ย มีทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่หนังสือเล่มไหนไม่เคยเขียน และผมคิดว่าคุณควรเริ่มสะสม