ครูจอย ครูโรส 2 พี่น้องช่างแต่งหน้าฝีมือระดับ hollywood จากเงิน 1,500 สู่โรงเรียนแต่งหน้าหลักล้าน

ครูจอย ครูโรส 2 พี่น้องช่างแต่งหน้าฝีมือระดับ hollywood จากเงิน 1,500 สู่โรงเรียนแต่งหน้าหลักล้าน