รายการเจาะใจ : เฟิด Slot Machine

เจาะใจ พบกับเรื่องราวชีวิตเเละความคิดของนักร้องชื่อดัง "เฟิด Slot Matchine"