ปิงจะใช้ชีวิตยังไง... เมื่อเหลือเงินใช้ทั้งเดือนแค่ 5,000