Japanese infantry+มาสืบทอดเจตนารมย์ของคนที่ลงเรื่องกามิกาเสะนิดๆหน่อยๆ

พวกเขา......คือนักรบผู้แสนสุขุมเยือกเย็นพวกเขา.......คือสัญลักษณ์ของความไม่กลัวใครหรืออะไรแม้ความตายพวกเขา.........คือผู้รับใช้โอรสแห่งสุริยันและสุริยเทพอะมาเทระทสึ เทนโนเฮนดะ พวกเขา..........คือผู็ซื่อสัตย์ต่อโอรสแห่งสุริยันและสุริยเทพอะมาเทระทสึ เทนโนเฮนดะ พวกเขา...........คือผู้สืบเชื้อสายจากอัศวินหรือซามูไรพวกเขาถูกเรียกรวมๆว่า นักรบแห่งจักรวรรดิ

เพิ่มเติมที่

http://benkyoshin.blogspot.com/2009/02/japanese-infantryuniform.html

http://benkyoshin.blogspot.com/2009/02/japanese-infantryuniform2.html