ตารางซ้อม guitar ในเวลาจำกัดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

Guitarthai Ep.7 ตารางซ้อม guitar ในเวลาจำกัดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ครั้งนี้จะมาแนะนำการวางแผนตารางซ้อม guitar สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึง advance เพื่อใช้ระยะเวลาที่มีอย่างจำกัดแต่ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเล่น guitar