เมื่อเสียใจมาก น้ำตาไหลไม่หยุด เราควรทำอย่างไรดี

เมื่อเสียใจมาก น้ำตาไหลไม่หยุด เราควรทำอย่างไรดี