พบแล้ว จราจรดีเด่น ตั้งแต่ทำงานไม่เคยไถตังชาวบ้าน
เชื่อหรือยังละเขาไม่ไถตัง แถมยิ้มให้กับเราตลอดเวลา คุณเหมาะจริงๆ กับตำแหน่งนี้ ขอคารวะ 1 จอก