คำว่า "OK" มีที่มาอย่างไร?

    

 

 

คำว่า OK เริ่มใช้ครั้งแรก ในปี 1838 จากนักหนังสือพิมพ์ของ หนังสือพิมพ์ Boston ที่คิดใช้คำย่อ เพื่อลดรูปจากคำเดิม

และทำให้คำที่เขียนดูน่าสนใจมากขึ้น เช่น I.D.N (I don't know) และเมื่อใช้มากๆ เข้าก็มีการแผลงคำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นไปอีก

เช่น มีการใช้ตัวย่อ O.W. แทนคำว่า All Right เพราะอ่านออกเสียงคล้าย Oll Wright และรวมถึงคำว่า O.K. แทนคำว่า All Correct

เพราะอ่านออกเสียงคล้าย คำว่า Oll Korrect ด้วย

อย่าง ไรก็ตามคำว่า O.K. นี้ อาจจะเสื่อม ความนิยมไปตามคำอื่นๆ ถ้าหากตัวอักษรนี้ไม่ถูกนำมาใช้

ใน Campaign เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ของ มาร์ติน แวน บูเรน (Martin Van Buren) ชมรม O.K.

club ย่อมาจาก (Old Kinderhook) ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ แวน บูเรน

ให้การสนับสนุนเขาในการเลือกตั้ง

แม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น แต่ก็ทำให้คำว่า O.K กลายเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา และมีการใช้อย่างแพร่หลายต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ..... O.K. นะคะ อิอิ~

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์การแปล Kingtranslations  http://www.kingtranslations.com