Line กนก 3 แพร่ง

ตะลุยย่านเก่า ตลาดบกแห่งแรก ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 “ ย่านสามแพร่ง “ กับ น้องเก่ง กวิสรา ปัทมสูต KengKawis “ เจ้าหญิงแอนดรอยด์ พิธีกรหญิงมากความสามารถ จากรายการ digiLife DS (ทุกวันเสาร์ ช่องเนชั่น) จะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ไปร่วมย้อนสัมผัสเสน่ห์วานวัน ชมอาคารเก่าโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น อาคารตะละภัฎ อดีตวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และโรงละครปรีดาลัย , สถานีอนามัยแห่งแรกของกรุงเทพ , ร้านชาโบราณสมัยรัชกาลที่ 6 , อู่รถโบราณ สถานที่สอบใบขับขี่แห่งแรกของเมืองไทย , ร้านปักเสื้อ กองเสือป่าและข้าราชการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 และ อาหารอร่อยที่อยู่คู่ย่านมาหลายสิบปี