พลาดเที่ยวบิน ทำอย่างไรดี??


คำถามง่ายๆ ที่สร้างความยุ่งยากในการเดินทาง และสร้างความปวดหัวให้คุณเป็นอย่างมาก คุณจะทำอย่างไร เมื่อไปขึ้นเครื่องไม่ทันด้วยเหตุผลร้อยแปดพันเก้า หากตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น

  1. ตั้งสติ เรียบเรียงเรื่องราวว่า เราพลาดไปกี่นาที กี่ชั่วโมง ต้องไปเปลี่ยนเครื่องหรือไม่ หรือแค่เดินทางไปปลายทาง
  2. ติดต่อสายการบินอย่างเร็วที่สุด เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แนะนำว่า ไม่ควรแสดงเหตุผลที่มาไม่ทันเพราะตัวเองดูเวลาผิด เช็กดูว่าการจราจรติดขัดหรือไม่ ใช้เหตุผลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการเดินทาง
  3. พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สายการบินอย่างสุภาพ ตรวจสอบว่าพอจะมีไฟลท์ไหนที่มีที่ว่างหรือสามารถช่วยเหลือตรงจุดนี้ได้แค่ไหน อย่างไร โดยจะมีการช่วยให้จ่ายได้น้อยลงได้ไหม และต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างไร บางครั้งถ้าเราซื้อตั๋วแบบราคาปกติ เราอาจไม่ค่าธรรมเนียมใดๆ
  4. ติดต่อปลายทาง กรณีจองห้องพักหรือนัดคนมารับเพื่อจะได้ไม่ต้องรอเก้อ หรือต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงห้องพัก


ทางที่ดีเผื่อเวลาในการเดินทางให้มาก อย่างเพลิดเพลินกับการนั่งรับประทนอาหารอาหาร หรือเลือกซื้อสินค้า ควรไปรอหน้าเกตขึ้นเครื่องอย่างน้อยที่สุด 30 นาที ก่อนเวลาที่มีการแจ้งขึ้นเครื่อง เผื่อกรณีมีการเปลี่ยนเกตุกะทันหัน เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ตกเครื่องเครื่องขึ้นได้


ติดตามบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.angelstartravel.com