กบนอกกะลา : กว่าจะเป็นมืออาชีพ ผู้นำท่องเที่ยวไทย

เมื่อ “ประเทศไทย ติดอันดับต้น ๆ ของโลก และอันดับหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้” ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นเส้นเลือดหลัก ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจ อุตสาหกรรม การเดินทาง คมนาคมขนส่ง และการบริการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหาร ของที่ระลึก ไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ต่างก็ขยายตัวตามไปด้วย อนาคตเด็กไทยทำอะไรได้บ้าง ธุรกิจสายการบิน เปิดตัวสายการบินใหม่ และเที่ยวบินใหม่ทุกวัน ต้องการพนักงานบริการบนเครื่องบิน บริการภาคพื้น ธุรกิจจองตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ และรถเช่า รวมไปถึงการขนส่งสินค้าสัมภาระต่าง ๆ ต้องการล้วนต้องการคนทำงานการบริการด้านที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สปา โฮมสเตย์ เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าในประเทศไทย ต้องการทั้งเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และคนทำงานในทุกตำแหน่ง ตั้งแต่เจ้าของ คนถึง Room Service และแม่บ้าน การบริการอาหารเครื่องดื่ม เมื่อมาเที่ยวก็ต้องรับประทานอาหาร ต้องการทั้งเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และคนทำงานในทุกตำแหน่งเช่นกันรวมไปถึงงานครัวที่ต้องการเชฟ และงานต้อนรับที่ต้องการพนักงานเสริ์ฟ การบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่นักท่องเที่ยวคิดจะเก็บกระเป๋าออกจากบ้านของตนเองทั่วโลก ต้องการจองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก จองร้านอาหาร แหล่งจับจ่ายซื้อของที่ระลึก และต้องการซื้อทัวร์ เพราะฉะนั้น ไม่ใช่แค่มัคคุเทศน์หรือไกด์ เท่านั้น ที่นักท่องเที่ยวต้องการรวมไปถึงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การประชุมสัมมนา ที่จะพาชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นไม่ว่าจะทำงานในส่วนไหน ตำแหน่งอะไรก็ตามในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทักษะวิชาชีพที่ขาดไม่ได้ คือ ความรู้เรื่องภาษา ตั้งแต่การสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ขึ้นไป, บุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเอง, ความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้เรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสาขาต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดคือ ใจรักในงานบริการ นอกจากนี้ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


คุณจึงจะเป็นคนที่ถูกเลือก ให้เป็น “มืออาชีพ” ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เพราะไม่จะทำงานส่วนไหน ตำแหน่งอะไร คุณคือคนสำคัญของประเทศชาติ ที่เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศไทย