พระปกเกล้า sky park โครงการสะพานด้วน-สวนลอยฟ้า จุดชมวิวในเมืองหลวง!!

เมืองไทยกำลังจะมีจุดชมวิวในเมืองหลวง

สภา กทม อนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทิ้งร้างที่ขนานกับสะพานพระปกเกล้า เมื่อ 31 มกราคม 2561 ให้กลายเป็นสะพานด้วนและสวนลอยฟ้าไว้ชมทิวทัศน์เมืองหลวง

  


โครงการนี้นำโครงสร้างทิ้งร้างของโครงการรถไฟฟ้าลาวาลินมาใช้ โดยนำโครงสร้างทิ้งร้างอยู่แล้วมาดัดแปลงให้กลายเป็นสะพานด้วนสวนลอยฟ้า ถือว่าเป็นการดัดแปลงสิ่งก่อสร้างที่ใช้ต้นทุนรัฐบาลน้อยที่สุด

 

ก็ต้องจับตาดูเอาไว้ให้ดีสำหรับโครงสร้างสะพานด้วนสวนลอยฟ้าจุดชมวิวเส้นขอบฟ้าในเมืองหลวงจะสวยแค่ไหนก็ต้องจินตนาการกันไปก่อนเพราะกว่าจะได้ไปชมความสวยงามของเส้นขอบฟ้าจริงๆก็ต้องใช่เวลาถึง 2 ปีด้วยกัน


Cr.thaidialogue