ออกไปเที่ยวกันเถอะ 27 กันยายน วันท่องเที่ยวโลก(World Tourisum Day)

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายน ของทุกปีเป็น วันท่องเที่ยวโลก (World Tourisum Day) ซึ่งมีขึ้นครั้งแรกในวันที่ 27 กันยายน 2523 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวันท่องเที่ยวโลกขึ้นมาเพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของการท่องเที่ยว และยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อการท่องเที่ยวทั่วโลกอีกด้วย

กิจกรรมในวันท่องเที่ยวโลก จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองในรูปแบบจัดงานที่ถูกคัดเลือกโดยสมัชชาใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ โดยมีที่ปรึกษาเป็นสภาองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติคอยให้คำแนะนำ ในขณะเดียวกัน UNWTO จะเชิญชวนประชากรทุกกลุ่มอายุจากหลากหลายพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานเฉลิมฉลอง


โดยในแต่ละปีการจัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก UNWTO จะผลัดเปลี่ยนหมนเวียนกันไปตามทวีปและภูมิภาคของโลก เพื่อมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการงานเฉลิมฉลอง ซึ่งประเทศสมาชิกประกอบด้วยประเทศต่างๆ ทั่วทุกทวีปประมาณ 155 ประเทศ (รวมประเทศไทย )


ติดตามบทความใหม่ๆได้ที่ newstodaylifestyle.com