ชาวชลบุรีห้ามพลาด! ช็อปชิลล์สินค้า OTOP ภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนชาวชลบุรี เที่ยวงาน อัศจรรย์ 4 เมือง 5 สายน้ำ ความอุดมแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2