สูงวัยไทยแลนด์ : พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง

พบกับอดีตครูพละวัย 63 ปี ที่ออกแบบห้องแถวเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โดยนำของสะสมนับพันชิ้นมาจัดแสดง