พาเที่ยวงาน พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9 ชมดอกทิวลิป ไม้เมืองหนาว


พาเที่ยวงาน พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9 ชมดอกทิวลิป ไม้เมืองหนาว แต่ปลูกที่เมืองไทย ที่จังหวัดระยอง มีพรรณไม้มากมาย เพลิดเพลินกับของกินหลากหลาย ถึงแม้อากาศร้อนแต่ก็มีคนเที่ยวตลอด เดินทางไม่ไกลอยู่บนถนนศรีนครินทร์ คำถามว่าวันหยุดเที่ยวไหนดีที่นี่คงเป็นคำตอบของใครหลายคน บัตรเข้าชมผู้ใหญ่ 10 บาท เด็กฟรี รถยนต์ 50 บาท เป็นแหล่งเที่ยวในกรุงที่น่าสนใจ ต้องไปให้ได้ https://youtu.be/VXjWOKDZqvo