“งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” แชะภาพดอกไม้สวยในเมืองกรุง

เที่ยวกรุงเทพ ชมดอกไม้บานสะพรั่งต้อนรับสายลมหนาว กับ งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561 บริเวณศาลาพุฒจันทร์ และสวนรมณีย์ ภายในสวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ภายใน งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 มีการปลูกไม้ดอกหลายสายพันธุ์ ไว้อย่างสวยงามทั่วทั้งสวน ไม่ว่าจะเป็น พิทูเนีย เทียนฝรั่ง เวอร์บีน่า แซลเวีย แพงพวย ฮอลลีฮ็อค บานชื่น ดาวเรือง ดาวกระจาย ฯลฯ และสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

1.กิจกรรมตลาดชาววัง จำลองบรรยากาศตลาดย้อนยุคแบบวิถีชาววังในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยจัดให้มีการสาธิต พร้อมทั้งจำหน่ายอาหาร และงานหัตถศิลป์ในแบบฉบับราชสำนัก

2.กิจกรรมตลาดชาวบ้านและตลาดน้ำ จำลองบรรยากาศตลาดและวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยโบราณ มีการสาธิตและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ทั้งบนบกและในน้ำ

3.การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมั ยอาทิ การแสดงในราชสำนัก การแสดงโขน การแสดงลิเก การแสดงละครนอก การแสดงเพลงพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้านแบบไทย (ทางบก/ทางน้ำ) และการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย

4.การจัดกิจกรรม DIY ในพื้นที่ตลาดชาววังและตลาดชาวบ้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึก


นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าจำหน่ายต้นไม้รวมทั้งอุปกรณ์จัดสวน การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การสอยกัลปพฤกษ์ชิงรางวัล การพยากรณ์โชคชะตา พร้อมชมการแสดงดนตรี 4 เหล่าทัพ วงดนตรีของกรุงเทพมหานคร และนิทรรศการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ทรรศการด้านวิทยาศาสตร์, นิทรรศการพืชสมุนไพร, นิทรรศการของ กปร. เป็นต้น