หนาวนี้มาเที่ยวกันน่ะครับ ภูชี้ฟ้า เชียงราย

ภูชี้ฟ้า เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย-ลาว ค่ะ ตั้งอยู่ในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยความมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติของลักษณะหน้าผาปลายยอดแหลม เป็นแนวยาวที่ชี้ไปบนฟ้าทางฝั่งประเทศลาว จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่า “ภูชี้ฟ้า” นั่นเอง


อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ ออกไปกอดทะเลหมอก บนเขาสูงเสียดฟ้า ที่ภูชี้ฟ้า