กองทัพบก ส่งหน่วยทหารปฏิบัติการ ฉีดพ่นละอองน้ำล้างฝุ่นพิษทั่ว กทม.

“ กองทัพบก ส่งหน่วยทหารปฏิบัติการ ฉีดพ่นละอองน้ำล้างฝุ่นพิษทั่ว กทม. “

กองทัพบก ยังคงดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้ประสานและให้การสนับสนุนทุกส่วนราชการเพื่อเร่งคลี่คลายภาวะฝุ่นละอองโดยเร็วที่สุด พร้อมจัดรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร พร้อมกำลังพลออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำและล้างทำความสะอาดพื้นถนน ทางเท้า ป้ายรถเมล์ ต้นไม้ และบริเวณต่างๆในพื้นที่ กทม.โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน

นอกจากนี้ยังได้จัดชุดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่ ในทุกจังหวัดออกพบปะพูดคุยขอความร่วมมือกับประชาชนในชุมชนต่างๆ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ตระหนักถึงภาวะฝุ่นละออง พร้อมขอความร่วมมืองดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเช่น การเผาวัสดุและผลิตผลทางการเกษตรในห้วงเวลานี้ด้วย

สำหรับการป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น กองทัพบก โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัด ได้ร่วมกับส่วนราชการที่รับผิดชอบ เข้มงวดในมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ โดยร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ตามเส้นทางสำคัญ รวมถึงการตรวจสอบสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเพื่อให้ปัญหาฝุ่นละอองคลี่คลายโดยเร็ว

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1484370