ข้อดีของการมีประกันการเดินทาง

เชื่อว่าขาเที่ยวหลายๆ คนคงเคยซื้อประกันการเดินทางกันมาบ้าง จะด้วยคำแนะนำของเอเจนซี่ท่องเที่ยวหรือสมัครใจซื้อเองก็ตาม แต่ก็มีหลายคนเช่นกันที่ซื้อไปอย่างนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร นี่คือประโยชน์ของประกันเดินทางที่เราอยากให้คุณรู้ และถ้าช่วงเดินเพื่อน ๆ หาเกม JOKER123 มาเล่นก็คงช่วยให้เพื่อน ๆ สนุกเพลิดเพลินได้ครับ

1. ประกันเดินทางช่วยคุ้มครองสุขภาพของเราระหว่างเดินทาง : การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ระหว่างที่เราเดินทางท่องเที่ยวก็เช่นกัน ถ้าเกิดป่วยไข้ไม่สบายความสนุกก็ลดลง การรักษาพยาบาลทำให้การป่วยเราหาย แต่หลายคนก็ไม่กล้าไปหาหมอระหว่างอยู่ต่างประเทศเพราะกลัวเรื่องภาษาบ้าง กลัวเรื่องค่าใช้จ่ายบ้าง ประกันเดินทางนี่แหละ จะทำให้เราสามารถเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศได้อย่างทันท่วงที สามารถเคลมค่าใช้จ่ายได้เมื่อกลับมาถึงเมืองไทย สะดวกมากๆ เลย

2. ประกันเดินทางช่วยคุ้มรองทรัพย์สิน : กรณีเกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินเรา หรือแม้แต่สูญหาย นอกจากจะต้องทำเรื่องติดตามกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ เสียเวลา ไม่ทันได้เที่ยวอะไร สำหรับบางคน อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการติดตามทรัพย์สินตัวเองมากจนแทบไม่มีพอคเกตมันนี่เหลือสำหรับท่องเที่ยว ซึ่งการซื้อประกันการเดินทางจะช่วยให้เราพอจะมีบัดเจตในการจัดการปัญหาต่างๆ เหล่านี้ กระเป๋าพังก็อาจจะได้ใบใหม่ที่ราคาใกล้เคียงกับใบเดิม บรรเทาปัญหาของเราให้ทุเลาลงไปได้เยอะเลยทีเดียว

3. ประกันเดินทางช่วยจัดการเรื่องต่างๆ ให้ง่ายดายขึ้น : ตกเครื่อง ต้องเดินทางเปลี่ยนไฟลท์กะทันหัน ถูกยกเลิกไฟลท์ หลายๆ ครั้งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ การตกเครื่องหรือต้องอยู่โยงติดอยู่ในสนามบินไม่ใช่เรื่องสนุก แต่ถ้าเรามีประกันการเดินทางเอาไว้ ก็จะช่วยให้เราได้รับค่าชดเชยจากกรณีต่างๆ เหล่านี้ อาจจะได้เป็นค่าเสียเวลา ค่าตั๋วจำนวนหนึ่ง ที่พักหรือไฟลท์บินใหม่ที่ทำให้เราสามารถท่องเที่ยวได้อย่างฉลุยอีกครั้ง

4. ประกันเดินทางช่วยรับรองเรื่องวีซ่า : แปลกแต่จริง การขอวีซ่าของบางประเทศจะมีข้อกำหนดว่าผู้เดินทางต้องซื้อประกันเดินทางประกอบในการยื่นเอกสาร นั่นเพราะรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ต้องการความมั่นใจว่าผู้ท่องเที่ยวสามารถรับผิดชอบชีวิตและทรัพย์สินตัวเองได้เป็นอย่างดี ทำให้การขอวีซ่าเข้าท่องเที่ยวง่ายดายมากขึ้น