วิธีการเลือกซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ

ในยุคสมัยนี้การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได้มีราคาแพงเหมือนแต่ก่อนแล้ว เพราะสายการบินแต่ละที่ มีจัดโปรโมชั่นแข่งกัน ราคาจึงถูกลง ทำให้การท่องเที่ยวต่างประเทศมีความน่าสนใจ ยิ่งคนที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ ไม่ควรพลาด แต่การเดินทางก็มีความเสี่ยงเราจึงต้องทำประกันการเดินทาง เพื่อให้เราได้เที่ยวได้อย่างไร้ความกังวล และเพื่อน ๆ ที่ต้องการหาเกมส์ไว้เล่นระหว่างเดินทางเกมส์ JOKER123 ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ

วิธีการเลือกซื้อประกันการเดินทาง

1. Single Trip แผนเฉพาะการเดินทางแต่ละครั้ง เหมาะสำหรับคนที่เดินทางไม่บ่อย

2. Annual Plan แผนแบบรายปี เหมาะสำหรับคนที่เดินทางเป็นประจำในแต่ละปี ทั้งนี้แผนจะมีอายุ 365 วัน ไม่จำกัดเวลาและจำนวนครั้งการเดินทาง แต่ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดของการเดินทางแต่ละครั้งจะไม่เกินจำนวนวันที่บริษัทประกันภัยกำหนดไว้ในแผนประกันภัย

3. ต้องคุ้มครองสัมภาระ ทรัพย์สิน และเอกสารสำคัญต่างๆ ตลอดทริปการเดินทาง

4. ในระหว่างการเดินทาง ต้องสามารถติดต่อ Hot Line ขอบริษัทประกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5. เลือกการคุ้มครองตามความต้องการได้ โดยทั่วไปความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดยบางกรมธรรม์ จะเน้นคุ้มครองส่วนใดส่วนหนึ่ง