5 เอกสารสำคัญ ก่อนเที่ยว ห้ามลืม!

นอกจากกระเป๋าเดินทางยัดเสื้อผ้าสวยๆ แซ่บๆ พร้อมแพลนเที่ยวเต็มเอี้ยด อย่าลืมเผื่อที่สำหรับเอกสารสำคัญที่จำเป็นในการเดินทางด้วยนะคะ ขอบอกเลยว่า 5 เอกสารนี้เป็นตัวจี๊ดที่เรียกได้ว่า ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป ทริปของคุณเนี่ยวุ่นวายแน่นอน และถ้าอยากให้ทริปคุณสนุกกว่านี้ ห้ามพลาดกับเกมส์ PG SLOT นะครับ

อันดับที่ 1 : พาสปอร์ต พร้อมวีซ่า (ถ้ามี)

พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง คือเอกสารที่เราใช้ยืนยันตัวตนเพื่อการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทย ที่เห็นเจ้าหน้าที่ปั๊มๆ ลงในเล่ม นั่นแหละค่ะเป็นการประทับตราว่าเราเดินทางไปไหน เมื่อไหร่ ผ่านพรมแดนที่ไหนบ้าง พรมแดนบางประเทศเดินทางข้ามได้ด้วยทางเท้า จะเข้าประเทศนั้น ก็ยังต้องยื่นพาสปอร์ตเลยนะ ยิ่งบางประเทศที่มีกฎว่าต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ วีซ่าก็จะติดในเล่มนั้นแหละ

นอกจากนี้ พาสปอร์ตยังเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ในต่างประเทศใช้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของคุณขณะที่อยู่ในประเทศนั้นๆ หากเกิดเหตุจำเป็นที่ทางการในต่างประเทศร้องขอเอกสารยืนยันตัวตน เขาก็จะเรียกขอดูพาสปอร์ตคุณนี่แหละค่ะ เห็นมั้ยว่าจำเป็นมากจริงๆ

อันดับที่ 2 : บัตรประชาชน

แม้ว่าในต่างประเทศเราจะไม่ได้ใช้บัตรประชาชนเป็นหลัก แต่ถ้าพาสปอร์ตเราหาย บัตรประชาชนก็จะช่วยยืนยันตัวตนของเราว่า มาจากประเทศอะไร เกิดเหตุฉุกเฉิน หน่วยงานจะตรวจสอบข้อมูลจากสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ การมีข้อมูลในบัตรประชาชนก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ยืนยันตัวตนของเราได้ง่ายขึ้น และสามารถขอพาสปอร์ตชั่วคราวได้ รวมถึงในบางประเทศมักจะตรวจสอบข้อมูลเราด้วยเอกสารสำคัญทั้ง 2 อย่างนี้ควบคู่กันไป ดังนั้นเราแนะนำว่า พกทั้งคู่ดีกว่าค่ะ

อันดับที่ 3 : ตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารเพื่อการเดินทาง

หากประเทศที่คุณไปไม่ใช่ประเทศที่พรมแดนติดกันระดับเดินข้ามหรือขับรถผ่านได้ เราก็จะโดยสารพาหนะต่างๆ เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินทางด้วยพาหนะอะไร มีสิ่งนี้ก็ทำให้เราสามารถโดยสารพาหนะนั้นๆ ได้ แถมยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่าเราเดินทางมาอย่างไร แล้วจะเดินทางกลับอย่างไร เมื่อไหร่ ด้วยนะ

อันดับ 4 : เอกสารเกี่ยวกับที่พัก

ไม่ว่าจะเป็นใบจองโรงแรม ใบเสร็จรับเงินของโรงแรม เอกสารรับรองที่อยู่อาศัยระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ จะเอกสารแบบไหนก็ตามล้วนแต่มีความสำคัญ นอกเหนือจากเป็นการแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในประเทศปลายทางทราบว่าเรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้ว ในเอกสารต่างๆ เหล่านั้นจะระบุหมายเลขโทรศัพท์และที่ตั้งอย่างชัดเจน หากเราหลงหาทางกลับไม่เจอ ให้คนท้องถิ่นช่วยเหลือผ่านข้อมูลในเอกสารต่างๆ เหล่านี้ได้ค่ะ

5.เอกสารประกันการเดินทาง

ในบางประเทศมีข้อบังคับว่าต้องมีประกันการเดินทาง ซึ่งมักจะร้องขอตั้งแต่ช่วงการยื่นวีซ่าเพื่อขอเข้าประเทศ(ยกตัวอย่างคือกลุ่มเชงเก้น) บางประเทศที่ไม่ได้บังคับแต่เราอาจจะซื้อไว้เพื่อให้คุ้มครองช่วงที่เราอยู่ในต่างแดน แน่นอนว่าเราก็อยากใช้ประโยชน์จากประกันการเดินทางในกรณีที่จำเป็น หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ในเอกสารประกันการเดินทางมักจะระบุข้อมูลของ Call Center ลิสต์สถานที่ / หน่วยงานที่จำเป็นต้องติดต่อเมื่อเกิดเหตุต่างๆ รวมถึงกรณีรับเคลม/ไม่รับเคลมของประกันเดินทางของเราด้วยค่ะ