โฮมสเตย์ไทรน้อย!

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย ซึ่งเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้าน โฮมสเตย์จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยเผยว่ามีนโยบายเน้นเรื่องมาตรฐานเป็นสำคัญ เพราะมาตรฐานจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นธรรมของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย และการกระจายรายได้สู่ชุมชน จะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง สู่ความยั่งยืน และที่สำคัญต้องอย่าลืมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย ที่ให้การต้อนรับผมและคณะอย่างอบอุ่น และนำเสนอสิ่งดีๆที่ทางหมู่บ้านได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ข้อมูลที่ผมได้รับในวันนี้ ผมจะนำไปเพื่อพัฒนาชุมชนและโฮมสเตย์ต่อไป เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และพัฒนาให้การท่องเที่ยวไทยก้าวหน้าต่อไปพร้อมกันครับ