มาอุดหนุนสินค้าชุมชน เพื่อชุมชนยั่งยืน ใน “โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน” สมุทรปราการ

มาอุดหนุนสินค้าชุมชน เพื่อชุมชนยั่งยืน ใน “โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน” สมุทรปราการ