ขอชื่นชม พนักงานโฮมโปร เก็บสมุดบัญชีธนาคาร คืนเจ้าของ ที่มีเงินฝากถึง 1.4 ล้านบาท

ขอปรบมือให้พนักงานที่น่ารักของโฮมโปร นางสาวธัญญา  หอมหวล พนักงานช่วยขายแบรนด์ EUROE เก็บสมุดบัญชีเงินฝากของลูกค้า คุณอาภาภรณ์  วังอมรมิตร ที่ได้มาใช้บริการซื้อสินค้าที่โฮมโปรสาขาเพชรบุรี ได้ทำสมุดบัญชีของธนาคารกสิกรไทย ตกหล่นอยู่ที่แผนกสวน จำนวน 2 เล่ม และในบัญชีมีเงินฝากจำนวน  1.4 ล้านบาท ทางสาขาจึงได้ประสานงานลูกค้าคุณอาภาภรณ์  วังอมรมิตรให้มารับคืน ลูกค้าซึ่งได้มารับคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นที่ 1
@ส้มหยุด
รายต่อวันมีใช้ได้ไม่อั้น ที่นี้slotxo