ให้โอกาส...คนรัก‏

 1.เชื่อไหมว่า...ทุกคนต้องการโอกาสเสมอ และในความรัก การให้โอกาสก็คือสิ่งสำคัญที่สุด ที่ทำให้คนสองคนรักกันได้ยืนนาน

2.ขึ้น ชื่อว่าความรัก ต่อให้เราสร้างเงื่อนไข ถูก ผิด ดี ไม่ดี หรืออะไรก็แล้วแต่ เงื่อนไขเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา เพื่อทำให้เรามีอำนาจเหนือทุกสิ่ง

3.แต่ หารู้ไม่ว่า...ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้ความรัก สามารถแหกกฎหรือเงื่อนไข ได้ทุกข้อเพราะไม่ว่าเราจะบงการคนที่เรารัก ให้เป็นไปตามที่ใจต้องการมากเพียงใด หรือแม้กระทั่งมีใครมาชี้นำ หรือตัดสินสิ่งที่เราได้ทำลงไป คนทุกคนก็ต้องการอิสระด้วยกันทั้งนั้น และภายใต้อิสระนั้นๆ ก็มีความปรารถนาโอกาสแอบซ่อนอยู่

4.การ ให้โอกาสคนที่เรารัก จึงเท่ากับการให้โอกาสตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกัน มันเป็นการให้โอกาสทั้งสองฝ่าย ได้ประคับประคองความรักให้ไปต่อไปอย่างที่มันควรจะเป็น โดยไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง เป็นบรรทัดฐาน และเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

5.เมื่อ ความรักเดินทางมาถึงจุดเปราะบาง และได้สร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับเราเกินกว่าจะแบกรับไหว สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราปรับปรุงแก้ไขจุดเปราะบางนั้น ให้เข้มแข็งขึ้นมาได้ ไม่ได้อยู่ที่เราหรือใคร...เป็นคนกำหนด แต่อยู่ที่คนสองคนได้วางตัวตนของตนเองออกไป ไม่แบก ไม่รั้น ไม่ใช้อารมณ์

6.และ ไม่พยายามกับทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพยายาม รอยต่อของการได้ละวางตัวตนที่แหละ คือจุดที่ทำให้คนสองคนได้มองเห็นโอกาส ที่ต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นให้แก่กัน ซึ่งมันก็อยู่ตรงรอยต่อรอยนั้นๆ แล้ว ขอเพียงแค่เรามองเห็น และนำโอกาสนั้นไปใช้ในทางที่ดีงาม ถูกต้อง และเหมาะสม

7.ต่อ ให้พายุอารมณ์ ต่อให้ความขมขื่นที่เกิดขึ้นกับใจ หรือต่อให้ความรักจะมีอะไรเป็นอุปสรรค ความรักก็จะเดินทางต่อไปได้ หรือต่อให้ต่างคนต่างให้โอกาสครั้งที่หนึ่งก็แล้ว ครั้งที่สองก็แล้ว หรือมากมายเกินกว่าที่จะให้โอกาสกันอีกแล้ว ความรักก็ยังต้องการโอกาสจากคนที่ตกอยู่ภายใต้ความรัก อย่างไม่สิ้นสุด...

เพราะว่าคำว่า ?ให้? คุณค่าความหมายลึกซึ้งและงดงามกว่าคำว่า ?ไม่ให้? 

เรื่องของความรักมันอยู่ที่คนสองคน ไม่มีอะไรต้องบรรยายมากมาย แค่ให้เข้าใจกันก็พอ