17 พฤษภาคม IDAHOT วันหยุดการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ

 17 พฤษภาคม#17May#IDAHOT #วันหยุดการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ #IDAHOTTHAILAND 2016#International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia