คิดอย่างไร กรณีที่แม่ที่มีหัวสมัยใหม่บางส่วนในยุคปัจจุบัน ให้ ลูกสาวที่กำลังเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทำกิจกรรมทางเพศกับพ่อได้โดยมองว่าเป็นการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งที่เหมาะกับคนที่ร่างกายได้เจริญเติบโตจนอยู่ในวัยสาวเต็มตัว

สำหรับกรณีนี้เรามองว่า การที่ในสังคมปัจจุบันการที่ลูกสาวซึ่งกำลังเรียนระดับแล้ว มีอะไรกับพ่อตัวเองนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่พบว่านิยมปฏิบัติกันมากขึ้น ตามสังคมที่มองเรื่องเรื่องความสำพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน ซึ่งตามความคิดของแม่ยุคใหม่หลายๆคนมองว่า การที่ลูกซึ่งโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วซึ่งร่างกาย มีความพร้อมสำหรับการมีกิจกรรมทางเพศที่มีการสอดใส่(ทางช่องคลอด) ซึ่งแม่ที่มีหัวสมัยใหม่จำนวนหนึ่งมองว่าเป็นวิธีหนึ่งในการดูแลสุขภาพสำหรับลูกที่โตเป็นสาวเต็มตัวแล้ว ซึ่งที่แม่ยุคใหม่จำนวนหนึ่งให้ลูกสาวมีอะไรกับพ่อได้นั้น เพราะแม่มองว่าการมีอะไรกับพ่อนั้นปลอดภัยกว่าการมีอะไรกับแฟน หรือเพื่อนผู้ชายที่มหาวิทยาลัยแน่นอน อีกอย่างคือแม่ยุคใหม่จำนวนหนึ่งมองว่าสิ่งนี้จะทำให้ลูกสาวได้ฝ่อนคลายความเครียดจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ และมีประโยชน์คือช่วยให้ลูกสาวมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้น ซึ่งวิธีนี้แม่มองว่ามีข้อดีค่อนข้างมากในมุมมองของแม่ยุคใหม่บางส่วนในปัจจุบัน ซึ่งตัวลูกสาวเองก็ต้องการที่จะได้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพโดยการทำกิจกรรมดังกล่าวโดยที่ไม่ต้องคิดเรื่องความรักแบบแฟน